سطح Advanced

آموزش آنلاین کتاب interchange

دوره Advanced ( پیشرفته) ، در خلال ۲ ترم ۳۲ جلسه ای اموزش داده می شود.
در این دوره زبان آموز قادر است هر مطلب گفتاری و نوشتاری را متوجه شود و آنها را از منابع مختلف گفتاری و نوشتاری خلاصه کرده و مفاهیم آن را بیان کند .
با گذراندن کتابهای ۴ گانه interchange ، وی آمادگی نسبی جهت شرکت در آزمون IELTS و TOEFL را پیدا خواهد کرد . در کنار این کتاب ها سری کتابهای collocation , idiom و سایر کتب آموزشی، آموزش داده خواهد شد .

آموزش آنلاین کتاب interchange 

فهرست