ترجمه

ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

در بخش ترجمه( انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ) تمامی متون تخصصی و عمومی به همراه تایپ و کیفیت تضمینی و قیمت استثنائی پذیرفته می شود.
مترجمین ما قادر به ترجمه ی مقالات ، چکیده ها و کتب در موضوعات ( پزشکی ، روان شناسی ، کامپیوتر، مهندسی، زمین شناسی، علوم مذهبی، مدیریت، ادبیات، حقوق( مدنی ، بین الملل، کیفری ) فلسفه، تاریخ ، تربیت بدنی ، زیست ، نفت ، گاز و پتروشیمی هستند ‌.
لازم به ذکر است که ویرایش بعد از ترجمه به عهده مترجم و رایگان صورت می گیرد.

ترجه آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

فهرست